Skip links

Medikal Veri Etiketleme

Tıbbi alandaki yapay zeka çalışmalarınız için yüksek doğrulukla ve kesin sonuçlarla veri etiketleme hizmeti sunuyoruz. Uzmanlığımız, yüksek kaliteli etiketlenmiş veriler ile medikal yapay zekada hızlandırılmış ilerlemelere olanak tanır. Modellerinizi güvenilir ön görülerle güçlendiren hızlı ve hassas veri etiketleme için bize güvenin.

medical data labeling

01 Problem

Tıbbi veri etiketleme, etkili yapay zeka eğitimi için hassas etiketleme gerektiren karmaşık sağlık bilgilerini içerir. Bu karmaşıklıkların üstesinden gelmek, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın potansiyelinden yararlanmak için çok önemlidir.

02 Yaklaşım

Tıp uzmanları ve veri etiketleme uzmanlarından oluşan bir ekip kurarak bu karmaşıklıkların üstesinden geliyoruz. İşbirliğine dayalı yaklaşımımız, alan bilgisini en yeni araçlarla bütünleştirerek doğru ve anlamlı ek açıklamalar sağlıyor.

03 Çözüm

Medikal yapay zekanın gelişimi için, verilerinizi titiz ve bağlamsal olarak yanıltıcı sonuçlardan kaçınarak etiketliyoruz. Bu, yapay zeka modellerinin bilinçli kararlar almasını sağlar ve sonuçta tıbbi teşhis ve hasta bakımının iyileştirilmesine yol açar.

Skull, Mandible Veri Etiketleri

Çeşitlilik

Tıbbi veri etiketleme hizmetlerimiz kapsamında, çeşitli anatomik yapıları ve tıbbi durumları kapsayan farklı bir uzmanlık yelpazesini sergiliyoruz. Kafatası, çene kemiği, dişler ve sinir bölgelerinin karmaşık etiketlemesinden femur-tibia kesitleri, karın, beyin ve tümörlerin hassas etiketlemesine kadar etiketlerimiz, yapay zeka odaklı sağlık çözümlerinin başarısına katkıda bulunan karmaşık ayrıntıları kapsamaktadır. Farklı tıbbi görüntüleme modaliteleri arasında sorunsuz bir şekilde gezindiğimiz için yetkinliğimiz anatomik olanın ötesine uzanıyor. Ultrasonografi, MRI, CT taramaları ve DICOM verilerini, her türün getirdiği farklı zorlukları ve nüansları tanıyarak ustalıkla etiketliyoruz. Bu çok yönlülük, yapay zeka modellerinin farklı bağlamlarda tıbbi bilgileri ayırt etmesini ve analiz etmesini sağlayarak çeşitli tıbbi uygulamalar için kapsamlı ön görüler ve doğru sonuçlar sağlar. Kapsamlı etiketleme yelpazemiz ve çeşitli tıbbi görüntüleme verilerini işleme konusundaki yetkinliğimizle, yapay zeka destekli tıbbi teşhis, tedavi ve araştırmaları geliştirme konusunda güvenilir ortağınız olarak öne çıkıyoruz. Hassasiyete olan bağlılığımız, birden fazla veri türündeki ustalığımızla birleştiğinde, hizmetlerimizin tıbbi yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmasını sağlıyor.