Skip links

Veri Etiketleme

Image Image

What

What

Our Clients Say

''Fast and Accurate''
''Best Approach''
''Small but Powerfull Team''
''İmpressive Results''
''Clean Workflow''

Simplify AI Advancements, Amplify Your Success

Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında doğru ve güvenilir veri etiketleme, başarının temel taşıdır. Özellikle görüntü verilerinin etiketlenmesi, görsel bilgileri etkili bir şekilde yorumlamak ve analiz etmek için yapay zeka modellerinin eğitilmesinde çok önemli bir rol oynar. Bu süreç, görüntülere nesne sınırları, kategoriler ve öznitelikler gibi kesin etiketlerle açıklama eklenmesini içerir. Yüksek kaliteli görüntü veri etiketleri sağlamak, AI modellerinin bilinçli kararlar ve tahminler yapmasının temelini oluşturduğundan kritik öneme sahiptir.

Neden resimleri etiketliyoruz?

Görüntü verilerinin etiketlenmesi, görsel anlayışın önemli olduğu çeşitli sektörlerde zaruridir. Karmaşık ortamlarda gezinen otonom araçlardan radyoloji görüntülerini yorumlayan tıbbi teşhis cihazlarına kadar, doğru etiketlenmiş veriler, gerçek dünya senaryolarını doğru bir şekilde algılayabilen ve bunlara yanıt verebilen yapay zeka modellerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Görüntü verilerinin etiketlenmesindeki kritik faktörler arasında tutarlılık, doğruluk ve yapay zekanın etkinliğine katkıda bulunan ince ayrıntıları yakalama becerisi yer alır.

Data
Semantic Segmentation

Farklı Sektörlerdeki Uygulamalar

Görüntü verisi etiketleme, geniş bir sektör yelpazesinde uygulama alanı bulmaktadır. Sağlık sektöründe tıbbi görüntü analizine yardımcı olarak klinisyenlerin hastalıkları, tümörleri ve anomalileri tespit etmesine yardımcı olur. Perakendede görsel arama motorlarına ve ürün tavsiye sistemlerine güç verir. Tarım, bitki hastalıklarının tespitinden yararlanırken, güvenlik tehdit tanıma için gözetim sistemlerine güveniyor. Eğlence sektörü içerik sınıflandırması için kullanıyor ve üretim kalite kontrol süreçlerini optimize ediyor. Görüntü verisi etiketlemenin çok yönlülüğü, onu yapay zekanın potansiyelinden yararlanmaya çalışan sektörler için çok önemli bir varlık haline getirmektedir.

We provide digital experience services to startups and small businesses. We help our clients succeed.

Share on

This website uses cookies to improve your web experience.